Vindkraft till havs

Det finns flera fördelar med att placera vindkraftverken till havs. Det blåser mer till havs och finns stora områden man kan bygga på utan att det stör omgivningen. Man brukar räkna med att produktionen ökar med ungefär 25 % om man bygger vindkraftverken några kilometer ute till havs istället för vid kusten. Ute till havs finns ingen terräng som stör vindens rörelse och därför behöver inte vindkraftstornen byggas lika höga som på land, vilket är en ekonomisk fördel. Vindarna till havs har fritt spelrum eftersom de inte påverkas av några hinder.  Eftersom råhetsklassen till havs är väldigt låg skapas inte lika mycket turbulens hos vindarna vilket ökar vindkraftverkens livslängd. Nackdelarna med att bygga vindkraftverk ute på havet är att det kostar betydligt mer än att bygga ett vindkraftverk på land, vindkraftverken blir också svårare att sköta i drift och underhåll. Det här beror på att en rad förutsättningar måste uppfyllas och att det är komplicerat att bygga ute till havs. För att kunna bygga ute till havs behövs specialfartyg och plattformar för att installera verken. Sedan måste det dras långa kablar in till land för att transportera elektriciteten. För att det ska löna sig att bygga ute till havs bygger man stora vindkraftsparker på stora grundområden.

De havsbaserade vindkraftverken byggs på grunda områden. Fundamenten till dessa vindkraftverk byggs i två olika typer. Monopiles är fundament som använder sig av stålrör som förs ner i borrade hål på havsbotten. Gravitationsfundamenten använder sig av kassuner (skänklådor) som sänks ner till botten.

Danskarna var som mycket annat med vindkraften först med att bygga havsbaserade vindkraftverk. 1991 byggdes den första danska anläggningen av vindkraftverk i Vindeby. På Horns rev utanför Jyllands västkust byggdes den allra första kommersiella parken av havsbaserade vindkraftverk. Den här anläggningen hade 80 stycken vindkraftverk med en effekt på vardera 2 MW. I Sverige byggdes det första havsbaserade vindkraftverket 1991 utanför Nogersund i Blekinge. Utanför Näsudden på Gotland byggdes 1997 fem havsbaserade vindkraftverk.

Källor:

Wizelius, Tore, 2002, Vindkraft i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund

Bildkälla:

https://resources.supplychaindigital.com/styles/slider_detail/s3fs/topic/image/GettyImages-664541680.jpg?itok=75-IIH9-