Start

Välkommen

Den här sidan är skapad för att ge en bild över vindkraftens värld. Här kan du hitta lite smått och gott om vindkraftens alla olika områden. Sidan kommer främst att inrikta sig på den storskaliga och kommersiella vindkraften i Sverige men också internationellt.

Vinden är en ständigt förnybar energikälla som är möjlig tills den dag då solen slocknar. Vindens rörelse kan omvandlas till olika energiformer. Sol, vind och vatten är alla förnybara energikällor som står för en viktig del av framtidens lösning till våra miljö- och klimat- problem. Solenergin är under utveckling men är fortfarande bara i början av sin utveckling. Det finns stora möjligheter i solenergin och den kan bli en av framtidens viktigaste energikällor. Vattenkraften är nästan fullt utbyggd i vårt avlånga land och därför kommer den inte att byggas ut i någon större omfattning i framtiden. Vindkraften har bara på några år genomgått en enorm utveckling och intresset är hetare än någonsin. Vindkraftverken är idag både effektiva, driftsäkra och producerar elektricitet till bra priser. Storleken på vindkraftverken har sedan 1980 fördubblats vart fjärde år. Genom den tekniska utveckling som skett inom vindkraftskonstruktionerna har vindkraftverken förutom att ha blivit effektivare och mer avancerade också blivit effektivare. Samtidigt som storleken och effektiviteten ökar växer också storleken på anläggningarna i form av vindkraftsparker både på land och till havs. Vid årsskiftet 2008 beräknades det finnas 958 vindkraftverk med en effekt större än 50 kW i Sverige. Totalt har det installerats verk med en sammanlagd effekt på 789 MW. Under 2007 producerade vindkraftverken i Sverige ungefär 1,48 TWh. Om man tittar på vindkraftens utveckling i världen under en period på 20 år kan man se hur den vuxit från ett småskaligt alternativ till en viktig energikälla för elförsörjningen i världen.